Zdravotní tělesná výchova - ZTV

ZTV se koná každou středu od 18.30 do 20.00 hod. v tělocvičně Sokola. V evidenci oddílu je 20 členek Sokola Horoměřice a cvičení pravidelně navštěvuje 12-14 cvičenek.

Metodu cvičení jsem získala při pravidelním cvičení u doc. PhDr. Blanky Hoškové, CSc., která se na Universitě Karlově v Praze, fakultě tělesné výchovy a sportu, zaměřila na zdravotní tělesnou výchovu a napsala řadu odborných publikací.

Naše cviky se zaměřují na udržení optimální schopnosti pohybového systému. Kompenzační cvičení podle zaměření je uvolňovací, protahovací a posilovací.

Vzhledem k dlouhodobému přetěžování kloubů začínají změny, svaly ochabují a zkracují se, proto je naše cvičení zaměřené na oblast krku a horní části trupu, oblast beder, oblast pánve, kyčelního kloubu a oblast dolních končetin.

ztv

cvič. Ing. Jana Koudelková