Od založení do 2. světové války

Sokolská jednota v Horomeřicích byla založena 18. srpna v roce 1907. První výbor zasedal pod vedením starosty br. Antonína Čackého a místostarosty MUDr. Antonína Doubravského. Prostory pro cvičení a kulturní spolkové akce měla jednota k dispozici bezplatně v prostorách hostince br. Jana Čackého.

Brzy po založení měla jednota 29 činných členů a 27 sokolských žáků. Ale například v roce 1915 zůstal jediný cvičící člen br. Václav Chundela než byl odveden do války (ostatní byli odvedeni již dříve).
V roce 1918 byl založen ženský odbor vedený ses. Zdenkou Kordačovou.

Jednota vysílala pravidelně cvičence na každé veřejné cvičení v okolí, na župní i všesokolské slety. V roce 1930 měla jednota 70 žáků.

Po 25ti letech v roce 1932 se cvičení přestěhovalo do hostince U České lípy a po dalších 5ti letech v roce 1937 byla postavena vlastní tělocvična.

Mimo cvičení v tělocvičně poskytovala jednota možnosti i venkovního vyžití zavedením lehké atletiky a různých her. Pro žáky byly pořádány cvičební besídky v přírodě. Byly pořádány závody jak tělocvičné tak venkovní atletické.
Vrcholem pak byla veřejná cvičení při 25. výročí založení  v roce 1932 a při otevření nové sokolovny v roce 1938.
Vedle tělocvičné činnosti se jednota starala i o vzdělávací a kulturní akce. Byly pořádádny řady přednášek z nejrůznějších oborů provedené členy jednoty i hosty. O zábavu se staralo sokolské divadlo, které uvedlo na scénu kusy jako například: Naši furianti, Cop, Jan Výrava, Prodaná láska, Exulanti, Lucerna, Maryša a další. Občas se pořádaly Akademie, a to na velmi vysoké úrovni,  s recitačním a hudebním obsahem včetně zpěvu. V neposlední řadě se pořádaly taneční zábavy jako Šibřinky, masopustní karneval a podobné. Vzdělávací činnost  doplňoval od roku 1938 dokonce vlastní biograf.
Jednota ze svých prostředků podporovala další ušlechtilé aktivity jako například školu, Ústřední matici školskou, všechny obranné jednotky za éry Rakouska, Maďary utlačované Slováky,  raněné Jugoslávce, stavbu Památníku odboje, stavbu Tyršova domu, postavení pomníku Palackého a jiné.

V roce 1941 byla sokolská činnost zastavena a obnovena byla zase až po válce koncem roku 1945.

Uložit

Uložit

Uložit

Kontakt

T.J. Sokol Horoměřice
Velvarská 300, 252 62 Horoměřice