Gymnastická přípravka - ve školním roce 2018/19 se nekoná

Gymnastická přípravka je určena pro dívky od 4 do 7 let.

Náplní tréninku je gymnastická průprava, zpevňovací, protahovací, posilovací, balanční, rotační cvičení, cvičení na nářadí i s náčiním, atletické činnosti, pohybové hry, hry s padákem... Během hodin se učíme nové gymnastické cviky a rozvíjíme základní naučené cviky.
Cvičení podporuje celkový rozvoj pohybových schopností a dovedností. 

Dívky získávají základní gymnastické dovednosti a schopnosti pro pokračování ve starších oddílech sportovní gymnastiky a všestrannosti, ale i pohybový základ pro všechny další sporty.

Tréninky se konají ve čtvrtek:
1. skupina: 15.00 - 15.45
2. skupina: 15.45 - 16,30

Cvičitelka: Veronika Maříková - veronika.marik@seznam.cz

obrazek

gymn_prip1

gymn_prip2

obrazek

gymn_prip3

gymn_prip4

obrazek

gymn_prip5